کمیته مشورتی دانشجویان


عاطفه حقیقت

مسئول کمیته مشورتی دانشجویان

مرتبه علمی :

مربی       

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654024

معرفی :

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی براي بهره گیري ازنظرات آنان براي بهبود نظام آموزشی ضروري است ، لذا بمنظور دستیابی به این هدف مهم ، کمیته مشورتی دانشجویی در سال 1396  در چارچوب آیین نامه های جاری  تشکیل و در راستای موارد ذیل شروع به فعالیت نمود.

 

شرح وظایف :

 

 1- زمینه سازي براي بهره گیري از خلاقیت و طرح ها و ایده هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان

-2 انتقال مشکلات،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ي آموزشی از طریق کمیته مشورتی به سطوح مدیریت کلان آموزشی دانشکده و دانشگاه 

-3 بسترسازي تعامل و تبادل تجارب و فعالیت هاي دانشجویی در حیطه هاي آموزش علوم پزشکی

-4 ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان براي ارتقاي کیفی آموزشی

-5 بسترسازي براي تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء برنامه ها ي آموزشی

 

 

اعضای کمیته

سمت

عاطفه حقیقت

مسئول کمیته

میثم کیوانلو ، مجید صاعدی ، علی خوشقدم ، ، شجاع پور

صمدی ، رستمی ، حنانه صابور ، شهریاری فر، یعقوبی

نمایندگان دانشجویان پرستاری و عضو کمیته

ندا مشهدچی ، مریم دامغانیان ، مائده گودرزی ،

سمیه بختیاری نسب ، عاطفه غلامی ، مهری رفیعی

نمایندگان دانشجویان  مامایی و عضو کمیته

 
فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس