معرفی EDO

شما اینجا هستید


هنگامه بیدختی

مسئول دفتر توسعه آموزش

مرتبه علمی :

مربی       

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654024

 

 

معرفی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های پرستاری و مامایی  و به منظور بالا بردن سطح کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و توسعه دانش آموزش علوم پزشکی فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه از سال 1394 شروع نموده است . وظایف و فعالیتهای این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده به شـرح زیر می باشد :توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در قالب برنامه ریزی كارگاه ها، ژورنال کلابها، مشاوره های فردی، باز آموزیهای عملی به صورت سلسله کارگاههای ارتقای مهارتهای بالینی اساتید
توانمند سازی اساتید محترم در قالب هدایت طرح مشاهده تدریس توسط همگنان و تدریس تیمی
ارائه مشاوره به دفتر پایش و ارزشیابی در خصوص سازماندهی بهینه برنامه های ارزشیابی اساتید، دانشجویان و برنامه های درسی
برنامه ریزی و اجرای کارگاههای ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان
تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در برنامه های ارتقاء آموزش بواسطه فعال سازی کمیته مشورتی دانشجویان
ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری
ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح
بررسی کفایت طرح درس ها و طرح دوره های دروس ارائه شده در گروه های آموزشی
تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی
همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلمی در برنامه های آموزشی
ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به مراجع ذی صلاح

 

کمیته های مصوب دفتر توسعه آموزش از سال 1395 به همت اعضای هیات علمی دانشکده تشکیل و شروع به فعالیت نموده است.

 

هنگامه بیدختی 
مسئول کمیته برنامه ریزی درسی
023-33654244  

 

 
مریم حیدری 
مسئول کمیته پژوهش در آموزش
023-33654024   

haydari86_maryam@yahoo.com

 
 
کتایون ارفعی 
مسئول کمیته توانمندسازی اساتید
023-33654024   

k.arfaie@yahoo.com

 
 
عاطفه حقیقت
مسئول کمیته مشورتی دانشجویان و استعدادهای درخشان
023-33654024   
 
فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس