معرفی اداره آموزش

شما اینجا هستید


مریم قطبوعی

                          

سمت :

رئیس اداره آموزش

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654024.

 

 

  

 

اداره آموزش هسته اجرایی در امور و فرایندهای آموزشی بوده و اهم وظایف این اداره به شرح ذیل می باشد.

 

1.       حسن اجرای قوانین و مقرارت آموزشی در چارچوب مصوبات شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور

2.       بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان

3.       ارائه مشاوره مناسب به دانشجویان درخصوص مشکلات آموزشی

4.       حسن انجام فرایندهای مختلف حوزه از جمله انتخاب واحد، حذف و اضافه ، مهمانی ، انتقال ف فراغت از تحصیل و ...

5.       صدور ریزنمرات، گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان و معرفینامه  حسب مورد

6.       تشکیل پرونده جهت ارسال به کمیسیون موارد خاص استان و سازمان

7.       تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات دانشجویان رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذی صلاح

8.       بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای بازنگری و بهبود آنها..

9.       همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش.

10.   مشارکت در برگزاری آزمونهای مختلف ( امتحانات میان ترم ، پایان ترم ، آزمون جامع و .. .

11.   همکاری با ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

 


 


مهناز میرشکاری
کارشناس آموزش
023-33654040-49
داخلی 3322

زهره ولی زاده پاشا
کارشناس آموزش 
023-33654040-49
داخلی 3322

 

 

 

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس