مدیر گروه پرستاری


مهسا شریفی

                   

مرتبه علمی :

مربی       

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654024.

 

 

ایام حضور : شنبه الی چهارشنبه

 

 اهم وظایف مدیر گروه

      

 • نیاز سنجی دروس از طریق بررسی کارنامه دانشجویان در هر ترم به تفکیک نوع درس و تعداد کلاس های لازم
 • تهیه برنامه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس مصوبات شورای دانشگاه قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی
 • ابلاغ برنامه های اجرایی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی به هر یک از اعضا گروه و نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با گروه
 • تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده (تهیه چارت برای سرفصل تدریس شده)
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا معاون آموزشی
 • تدوین برنامه اساتید مشاور
 • پیگیری امور  مربوط به دروس کارآموزی، کارورزی، عملیات صحرایی و ... و نظارت بر حسن اجرا
 • پیشنهاد تجهیز و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه ها بر اساس سر فصل دروس
 • ظهار نظر درباره پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمانی و تعیین کمبود واحدهای درسی
 • نظارت بر حسن انجام وظایف محوله به اعضای هیات علمی گروه اعم از حضور و غیاب. اعلام به موقع نمرات امتحانی و نظارت در پرداخت حقوق یا حق التدریس اعضای هیات علمی
 • اظهار نظر در مورد دعوت به همکاری مدرسین مدعو و شروع به کار اعضای هیات علمی جدید، بورسیه ها و ماموریت های علمی اعضا گروه و ارائه پیشنهاد به شورای واحد دانشگاهی
 • تهیه گزارش های ادواری یا موردی از پیشرفت یا ضعف های علمی و آموزشی گروه برای رییس دانشکده یا معاون آموزشی
 • بررسي انتخاب واحد دانشجويان در خصوص عدم رعايت پيشنياز و رعايت سقف واحد و تاييد برگه انتخاب واحد جهت بايگاني در پرونده دانشجو
 • رعایت وظایف فرهنگی مدیران گروه
 • نظارت بر حسن اجرای  فرایندهای آموزشی  ( انتخاب دروس ، رعایت پیشنیاز ، تدوین لیست دروس مهمانی و ... ) 

 

 

 

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

 • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
 • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس