فضای آموزشی

 

 

مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت اولیه در زمان شروع فرایند پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی و پرستاری و مامایی از سال 1365 تشکیل شد و در ادامه در سال 1392 در راستای سیاست ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و در راستای اعتبار بخشی   در طبقه صفر ساختمان پرفسور اعوانی مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی سمنان با مساحت 410 متر مربع تجهیز ،فضابندی و بازآرایی گردید.

شایان ذکر است در راستای مهارتهای مصوب شورایعالی مصوب علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وسرفصل دروس عملی و بالینی فضای مورد اشاره به صورت موضوعی و هدفمند به شرح ذیل تفکیک و مورد کاربری می باشد. 

 

متراژ

محل استقرار

دروس / کارگاه های تحت پوشش

عنوان

 

 

 

100

 

 

019  -  018

اصول و مهارت های پرستاری و مامایی / تریتمنت / سمیولوژی

کارگاه : گچ گیری / معاینات فیزیکی 

 

 Physical Examnation-BASIC SKILL

 

46

 

039

کارورزی زنان ، زایمان ، نوزادان ، بهدا

کارگاه : معاینات زنان / IUD گذاری / زایمان طبیعی / اپی زیاتومی /  پاپ اسمیر

obstetric &gynecology 

 

46

 

 

038

پرستاری در بحران / نوزادان  /

کارگاه : احیا نوزاد و بزرگسال / معاینه نوزاد /  

 

CPR-(ACLS/BLS) Emergency care

46

036

تشریح / جنین شناسی

موزه آناتومی و جنین شناسی

 

 

 

 Physical Examnation-BASIC SKILL

این اتاق به مساحت 100مترو به صورت سه اتاق مرتبط ولی مجزا از هم شکل گرفته است .در اتاق ابتدایی  آموزش مهارتهای پایه برای دروس اصول ومهارتهای پرستای ومامایی صورت می گیرد واتاق میانی جهت تریتمنت وآماده سازی تجهیزات ،اتاق انتهایی اتاق سمیولوژی می باشد که از امکانات آن برای دروس نشانه شناسی وبررسی وضعیت سلامت استفاده می گردد.ا ز این فضا برای اجرای کارگاههایی چون گچ گیری-تشخیص انواع صداهای قلبی وریه –انواع بانداژ وپانسمانها بعد از آسیب ...

 

     Gynecologic Examination

این اتاق به مساحت 46متر مربع می باشد که  برای دروس عرصه زنان وعرصه زایمان ونوزادان ،کارآموزی عرصه بهداشت و... استفاده میگردد.این مکان برای اجرای کارگاههایی چون زایمان طبیعی ومعاینه زنان،تمرین اپی زیاتومی ومعاینه لگن،پاپ اسمیر وآیودی گذاری...کارایی دارد.

 

  CPR-(ACLS/BLS) Emergency care

اتاق احیا ومراقبتهای اورژانسی به مساحت 46 مترمربع برای دروس پرستاری در بحران وفوریتهای پرستاری در نوزادان وبزرگسالان استفاده می شود.در این اتاق کارگاههایی چون احیاء پیشرفته نوزادان وبزرگسالان برگزار میگردد.

 

 موزه آناتومی و جنین شناسی 

این اتاق با مساحت 46 متر برای دروس تشریح دانشجویان پرستاری وتشریح1و2دانشجویان مامایی استفاده میگردد.در این اتاق  کارگاههایی چون  معاینه ومطالعه لگن وجنین شناسی اجرا میگردد.

 

 

 

 

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس