فرم های آموزش

شما اینجا هستید

 

 

ردیف موضوع فرم فایل
1 درخواست دانشجو (شورای آموزشی )    102   
2 تعهدنامه عدم ارائه گواهی زبان 103
     
     

 

 

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس