طرح درس (پرستاری)

http://www.nm.semnaniau.ac.ir/sites/default/files/u250/p.salamat_fard_va_khanevadeh.pdf

کارآموزی بزرگسالان و سالمندان 1

روانشناسی فردی و اجتماعی

مفاهیم پایه پرستاری

کارآموزی بزرگسالان و سالمندان2

پرستاری بهداشت روان

بزرگسالان و سالمندان 1

کارآموزی بزرگسالان و سالمندان3

پرستاری سلامت جامعه

بزرگسالان و سالمندان 2

کارآموزی پرستاری بیماری های شایع در ایران

پرستاری سلامت فرد و خانواده

بزرگسالان و سالمندان 3

کارآموزی پرستاری کودک سالم /بیماری های کودکان

پرستاری سلامت محیط

فیزیولوژی

کارآموزی پرستاری مراقبت های ویژه

تغذیه و تغذیه درمانی

میکروب شناسی

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران

انگل شناسی

کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده و جامعه

ژنتیک و ایمونولوژی

بررسی وضعیت سلامت

کارآموزی فاماکولوژی بالینی

پرستاری کودکان سالم

فرآیند آموزش به بیمار

کارآموزی پرستاری بهداشت روان و بیماری های روان

پرستاری بیماری های کودکان

اصول و مهارت های پرستاری

کارورزی در عرصه مراقبت های پرستاری در منزل

آمار  حیاتی

زبان تخصصی

کارورزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان1و2و3

پرستاری بهداشت مادرو نوزاد

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ایی

کارورزی در عرصه پرستاری مراقبت های پرستاری

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

داروشناسی

کارورزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

پرستاری در منزل

فناوری اطلاعات در پرستاری

کارورزی در عرصه پرستاری سلامت

فرد/خانواده/جامعه/محیط

پرستاری در بحران و فوریت

تحقیق در پرستاری

کارورزی در عرصه پرستاری در بحران و حوادث غیر مترقبه

مراقبت جامع پرستاری در بخش های اورژانس

اصول مدیریت و خدمات پرستاری

 
فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس