طرح درس (مامایی)

 

کاراموزی بیماریهای داخلی و جراحی

اصول خدمات بهداشت جامعه (بهداشت1)

بارداری و زایمان 1- بارداری طبیعی

کارآموزی بهداشت باروری، مادر و کودک

اصول اپیدمیولوژی ( بهداشت 2)

بارداری و زایمان 2- زایمان طبیعی

کارآموزی بیماری­های زنان

ارتباطات در آموزش بهداشت (بهداشت 3)

بارداری و زایمان 3 (غیرطبیعی)

کاراموزی  بارداری طبیعی

بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 4)

بارداری و زایمان 4

کارآموزی زایمان طبیعی

مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت ( بهداشت 5 )

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1

کاراموزی زایمان طبیعی وغیر طبیعی

تاریخ واخلاق و قوانین و حقوق در مامایی

فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2

کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه

حقوق و پزشکی قانونی  در مامایی

فیزیوپاتولوژی و بیماری­های جراحی

کارآموزی در عرصه  بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

رادیولوژی و سونوگرافی و الکترولوژی درمامایی و زنان

بیماریهای  زنان  و  ناباروری

کارآموزی در عرصه   بیماریهای زنان و ناباروری

نوزادان

اختلالات  عملکرد  جنسی

کارآموزی در عرصه  بهداشت باروری،مادر و کودک و تنظیم خانواده

کارآموزی نوزادان

اصول و فنون مامایی

کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیرطبیعی

اصول تغذیه مادر و کودک

زبان تخصصی

کارآموزی در عرصه  زایمان طبیعی و غیرطبیعی (1)

نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

جنین شناسی

کارآموزی در عرصه  زایمان طبیعی و غیرطبیعی (2)

روانپزشکی در مامایی

داروشناسی

 
فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس