دروس ارائه شده در نیمسال جاری

 

به اطلاع  کلیه دانشجویان محترم از جمله متقاضیان انتقال و یا مهمان ترمی می رساند:

 

دروس  تخصصی ارائه شده در گروه آموزشی پرستاری این واحد دانشگاهی، در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، شامل کلیه دروس مندرج در آرایش درسی مربوط به ترم های اول ، سوم ، پنجم و هفتم می باشد.

پذیرش دانشجوی انتقال و مهمان از سایر واحدهای دانشگاهی صرفا با مجوز سازمان و تنها در شرایط خاص امکان پذیر می باشد.

آرایش درسی رشته پرستاری در سایت دانشکده قابل دسترسی می باشد.

فارسی
Share

ارتباط با دانشگاه

  • سمنان کیلومتر 5 جاده دامغان تلفن: +00 123 456 7890
  • رایانامه: support@semnaniau.ac.ir

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگذين عكس