نشست آشنایی با آزمون فینال رشته پرستاری

براساس مصوبات جلسه کمیته دانشجویی توسعه آموزش، جلسه آشنایی با آزمون فینال  ویژه دانشجویان پرستاری ورودی سال 94 در تاریخ 98/2/2 برگزار شد.در این جلسه مدیرمحترم گروه پرستاری ضمن مروری بر مقررات ناظر بر برگزاری آزمون  درخصوص فرایند اجرایی آزمون توضیحاتی را ارئه نموده و منابع  و مراجع آزمون را به دانشجویان اطلاع رسانی نمودند و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

فارسی
Tags: 
Share