ساعت فعالیت مرکز مهارتهای بالینی

ساعت فعالیت مرکز

این مرکز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 باز بوده و فراگیران می توانند با هماهنگی قبلی از امکانات مرکز استفاده نمایند.

قوانین و مقررات

فراگیران باید از قوانین و مقررات مرکز پیروی نمایند. این قوانین در زیر اشاره شده اند:

 1. ضروری است فراگیران وقت شناس بوده و در زمان های تعیین شده به مرکز مراجعه کرده یا آن را ترک نمایند.
 2. پوشیدن یونیفرم و داشتن کارت مشخصات در محیط مرکز ضروری است.
 3. شئونات اخلاقی در مرکز رعایت شود.
 4. ضروری است حین استفاده از وسایل و تجهیزات مرکز مراقبت لازم به عمل آید.
 5. به حفظ پاکیزگی و نظم مرکز توجه شود.
 6. سکوت و آرامش در محیط مرکز رعایت شود.
 7. فراگیران نباید به اتاق آماده سازی، تریتمنت یا انبار وسایل وارد شوند.
 8. جهت استفاده از امکانات مرکز، باید مدرس یا نماینده دانشجویان هماهنگی لازم را به عمل آورد.
 9. در محیط مرکز از تلفن همراه استفاده نشود.
 10. برای یادگیری و درونی سازی نکات پیشگیری از عفونت، فراگیران نباید بر روی تخت ها بنشینند.
 11. در پایان کلاس ضروری است تخت ها مرتب شده و وسایل تحویل داده شوند.
فارسی
Share