تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم پزشکی

تعریف نشده
در خصوص تمدید ویرایش و انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ (برای آخرين بار)

با توجه به اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور- بر اساس درخواست عده ای از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ مبنی بر عدم انتخاب رشته محل داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل که تا کنون موفق به انتخاب رشته محل نشده اند يا نياز به ويرايش انتخاب هاي خود و معدل دارند، براي آخرين بار ميتوانند از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۶/۱۴ لغايت ساعت ۱۶ همانروز، نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند.

برای کسب  اطلاعات بیشتر به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به آدرس http://sanjeshp.ir/ مراجعه نمایید. 

Tags: 
Share