برگزاری آزمون بالینی نهایی دانشجویان مامایی ورودی 93

فارسی

آزمون بالینی نهایی دانشجویان رشته مامایی ورودی سال 93  به همت اعضای هیات علمی گروه تخصصی از تاریخ 97/6/4  لغایت  97/6/15 در  دو بخش کتبی و نظری برگزار گردید.

آزمون کتبی از کلیه دروس تخصصی به صورت MCQ و آزمون عملی در 5 ایستگاه تخصصی شامل نوزادان ، لیبر و زایمان ، پره ناتال ، بهداشت باروری  و بیماریهای زنان  و با هدف تعیین حدود استدلال و عملکرد بالینی به روش ترکیبی(…….. OSCE,OSPE,SENARIO AND CLINICAL CASES, )طراحی و اجرا شد.

ضمن آرزوی توفیق برای کلیه دانشجویان محترم  در عرصه ارائه خدمات سلامت به جامعه ، به اطلاع می رساند نتایج آزمون هفته آخر شهریور ماه اعلام خواهد شد.

Tags: 
Share