قابل توجه دانشجویان ورودی سال 96

ضمن تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان ورودی سال 96   ، بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رشته های پرستاری و مامایی می رساند کلاس های درس از روز یکشنبه مورخ 2 / 7 / 96 آغاز می گردد. دانشجویان عزیز می توانند از تاریخ 1 / 7 / 96 با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه آموزش، از برنامه زمانبندی دروس اطلاع حاصل نمایند.

فارسی
Share